Aktualności

TIK na lekcjach chemii – Iwona Sułkowska

Innowacje prowadzone są na lekcjach chemii w klasach 7 i 8 szkoły podstawowej. Nowatorstwo innowacji polega na wykorzystaniu komunikatora internetowego jako narzędzia do pracy na lekcji. Poprzez komunikator internetowy uczniowie przedstawiają swoje zadania, omawiają wyniki np. sprawozdań z doświadczeń chemicznych, rozwiązania zadań. Zajęcia będą również wzbogacane np Multiteką z obudową dydaktyczną potrzebną do pracy z uczniami – do wykorzystania na lekcji w wersji elektronicznej.