Aktualności

Taniec jest wart zachodu – Julita Jamza-Szik

Innowacja pedagogiczna przewidziana jest dla klas III gimnazjum i powstała po to, by przybliżyć uczniom polskie tańce. W pierwszym półroczu poznają polskie tańce ludowe, natomiast w drugim skupimy się na polskich tańcach narodowych. Zdobyta wiedza i umiejętności rozwiną świadomość ciała Podczas innowacji zostaną przeprowadzone Międzyszkolne Warsztaty Taneczne, na które zostaną zaproszeni gimnazjaliści z innych szkół. Innowacja zakończy się pokazem poloneza na koniec roku szkolnego.