Aktualności

Szkolny Dzień Profilaktyki

16 września 2021 roku na zaproszenie Dyrekcji Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy oraz Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w Łęknicy przyjechali do naszej szkoły terapeuci z z tzw. „NAMIOTEM PROFILAKTYCZNYM”.

     W dniu tym odbyły się  zajęcia dla uczniów klas I-VIII. Zajęcia profilaktyczno- animacyjne były okazją nie tylko do świetnej zabawy, ale także do poznania wielu wartościowych ciekawostek o otaczającym nas świecie.

      Profilaktyka Pozytywna skupia się na rozwijaniu mocnych stron i zasobów ucznia, dzięki którym młody człowiek staje się bardziej odporny na działanie ryzyka niepożądanych postaw, czyli bardziej przygotowany do życia w świecie różnych zagrożeń

     W ramach  zajęć przeprowadzono ćwiczenia z użyciem alkogogli i narkogogli, odbyły się pogadanki dotyczące szkodliwego wpływu narkotyków i dopalaczy na ludzkie życie oraz zdrowie, zabawy, a także pokonywanie slalomu. Uczniowie uczestniczyli również w ćwiczeniach z bezpieczeństwa.

      Ponadto wszystkie dzieci mieli możliwość zapoznania się z atrapami odzwierciedlającymi wygląd najbardziej popularnych narkotyków i dopalaczy.

Uczniowie biorący udział w tym spotkaniu otrzymali bransoletki z napisem „profilaktyka pozytywna”,  baloniki promujące pozytywne wartości, a także ulotki profilaktyczne.

      Spotkanie odbyło się po to, aby zachęcić zarówno najmłodszych jak i starszych uczniów do zdrowego stylu życia oraz wykształcić postawy wolne od przemocy i uzależnień . Nie mniej ważnym celem tego spotkania było także wzajemne  inspirowanie  się do pozytywnych działań.