Aktualności

#SzkołaPamięta

            Listopad to miesiąc, w którym w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych.  Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań. Aby uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią miejsca, regionu, społeczności, nasza szkoła włączyła się  w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”.

            W ramach tej akcji nasi uczniowie wraz z nauczycielami odwiedzili groby byłych pracowników szkoły, sprzątali bezimienne i opuszczone groby oraz zapalili znicze w lokalnych miejscach pamięci. Uczniowie młodszych klas zwiedzili szkolną Izbę Pamięci, dzięki której poznali historię Łęknicy od czasów sprzed II wojny światowej do dziś, dzieci zapoznały się też z sylwetkami ludzi znaczących dla naszej miejscowości, poprzednimi władzami miasta Łęknicy, dawnymi przedmiotami codziennego użytku, przyborami szkolnymi oraz szkolnymi kronikami i sztandarami a także z historycznymi fotografiami przedstawiającymi dawnych mieszkańców i ich obyczaje. Ponadto uczniowie mieli możliwość rozpoznawać i porównywać dawne miejsca Łęknicy z obecnymi – dzięki pani Krystynie Sochackiej i Ewie Mazurkiewicz, które na spotkaniu w Izbie przedstawiły fotografie Łęknicy – dawniej i współczesnej.

Renata Pytel