Aktualności

Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody odbywa się co roku w dniu 22 marca w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.
Światowy Dzień Wody obchodzony jest od 1993 roku. Propozycja jego ustanowienia padła rok wcześniej podczas Konferencji ds. Środowiska i Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNCED).
Wody pitnej brakuje setkom milionów ludzi na świecie. Światowy Dzień Wody to dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować. Na zajęciach, dzieci z ZSP w Łęknicy, miały możliwość utrwalić treści związane z krążeniem wody w przyrodzie, wyruszyć w podróż przyrodniczą, nad morze i nad staw. Poza tym oglądały filmy z cyklu” Notatnik Przyrodnika”: „Dlaczego kluska się w wodzie pluska?”, „Dlaczego wpadliśmy do wody w rezerwacie przyrody?”, „Dlaczego wielbłądy żyją na pustyni?”.

Tags