Aktualności

Spotkanie partnerskie

W zeszłą środę tj. 06.06.2018r. w Zespole Szkół Publicznych w Łęknicy odbyło się spotkanie partnerskie przedstawicieli szkół oraz przedszkoli z Łęknicy i Bad Muskau, które uczestniczą w projekcie INTERREG Polska- Saksonia 2014-2020 pn.” Transgraniczna Liga Mistrzów- wzmocnienie innowacyjnych oddziaływań edukacyjnych po obu stronach Nysy Łużyckiej”, numer wniosku PLSN.03.01.00-08-0072/17. Spotkanie miało na celu omówienie działań zaplanowanych w projekcie oraz wyznaczenie konkretnych terminów, w których będą realizowane poszczególne zadania i eventy, w których będą uczestniczyć uczniowie naszej szkoły i nasze przedszkolaki wraz z dziećmi z Bad Muskau. Pierwsze zajęcia projektowe startują już we wrześniu wraz z nowym rokiem szkolnym !

 Am vergangen Mittwoch (06.06.2018) fand in der Öffentlichen Schule in Lugnitz das Partnertreffen zwischen den Vertretern der Schulen und Kindergarten in Lugnitz und Bad Muskau statt, welche am Projekt INTEREG Polen-Sachsen 2014-2020 „Grenzüberschreittende Meister-Liga – zur Stärkung der innovativen Bildungswirkung auf beiden Seiten der Lausitzer Neiße” teilnehmen, Nummer des Antrags PLSN.03.01.00-08-0072/17. Das Ziel des Treffens war es, die Handlungen innerhalb des Projekts zu Besprechen und konkrete Termine innerhalb derer einzelne Aufgaben und Events realisiert werden zu besprechen, in denen Schüler unserer Schule und Vorschule gemeinsam mit Kinder aus Bad Muskau teilnehmen werden. Die ersten Projektveranstaltungen  beginnen bereits im August zu Beginn des neuen Schuljahres.