Aktualności

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – Proseminarium

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

23 listopada w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 koordynatorki programu przeprowadziły spotkanie dla rodziców. Podczas zebrania przedstawiona została prezentacja multimedialna, poprzez którą rodzice zapoznani zostali z głównymi priorytetami i celami programu, zamierzeniami oraz zaplanowanymi w bieżącym roku szkolnym działaniami. Biorący udział w spotkaniu rodzice zapoznani zostali z kwotą otrzymanego poprzez udział w projekcie dofinansowania na zakup  książeczek będących nowościami wydawniczymi oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Umieszczone w prezentacji zdjęcia przedstawiały zrealizowane dotąd zadania takie jak: stworzenie kącików czytelniczych we wszystkich grupach przedszkolnych, zorganizowanie „Kącików wędrującej książki”, wyjścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz udział w kampanii „Mała książka wielki człowiek”, utworzenie „Klubu czytających rodziców” , Udział w projekcie „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” oraz kontynuacja akcji „Poranki z książką”.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.”

Tags