Aktualności

Spacery – ścieżki przyrodnicze po Łuku Mużakowa

,,Wozem po Łuku” – cykl zajęć edukacyjnych z zakresu górnictwa, geologii, przyrody, ochrony środowiska, kultury i historia. Zajęcia plenerowe były poprzedzone zajęciami teoretycznymi. Zakres zajęć dotyczył: Parku Mużakowskiego, ścieżka geoturystycznej ,,Dawna Kopalnia Babina”. W zajęciach warsztatowych wykorzystano ,,Wóz wędrowny” na którym znajdowały się elementy i akcesoria związane z tematyką zajęć (stroje z epoki Księcia Pucklera, górnicze, stroje związane z przemysłem wydobywczym, narzędzia górnicze, minerały, okazy przyrodnicze i inne). Podczas tych zajęć uczestnicy wyruszali z przewodnikiem na trasę wycieczki, podczas której mieli do wykonania określone zadania, typu: rozpoznawanie, określanie, wyszukiwanie, praca z mapą, poznawanie pojęć. Była to świetna nauka również  komunikowania się w języku obcym mająca na celu kształtowanie kompetencji interkulturowych i językowych. Po rozwiązaniu napotkanych na trasie zadań na końcu wycieczki na uczestników czekało ostatnie zadanie – odnalezienie klucza do skrzyni skarbów. Część zajęć niestety z uwagi na pandemię COVID odbyła się bez udziały dzieci z Niemiec. Brali oni udział w zajęciach równolegle po drugiej stronie granicy. Łączyliśmy się z nimi online.

Grupa po zajęciach zdobyła dwujęzyczne certyfikaty ,,Małego odkrywcy”.

Na końcu cyklu zajęć odbył się piknik polsko–niemiecki z udziałem rodziców z konkursem wiedzy o kulturze i historii naszego regionu.