Aktualności

Smaki krajów anglojęzycznych

Cele ogólne innowacji :
– rozbudzanie i pogłębianie wiedzy i pasji związanej z językami obcymi (poprzez poznanie kultury krajów anglojęzycznych);
– rozwijanie kompetencji językowych na wszystkich płaszczyznach szczególnie jeżeli chodzi o umiejętność mówienia, słuchania i czytania w języku angielskim;
– rozwijanie i kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na obce wzorce kulturowe;
– zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktycznych sytuacjach językowych;

Tags