Aktualności

SERDECZNIE WITAMY w PRZEDSZKOLU MIEJSKIM w ŁĘKNICY

W bieżącym roku szkolnym w Przedszkolu Miejskim w Łęknicy  zorganizowane  są 4 grupy wychowanków. Łącznie do Przedszkola Miejskiego w Łęknicy w roku szkolnym 2019/2020 jest zapisanych 99 dzieci .

 Grupę I ( najmłodsze dzieci ) prowadzi mgr Anna Szymczyk

(nauczyciel  wspomagający : Małgorzata Frontczak, Ewa Sienkiewicz);

 Grupę II ( dzieci 4-5  letnie ) prowadzi  mgr Dorota Piechocka

(nauczyciel wspomagający:  mgr Małgorzata Frontczak);

Grupę III ( dzieci 5 – 6 letnie) prowadzi  mgr Aleksandra Dolaczyńska

(nauczyciel wspomagający : mgr Małgorzata Frontczak);

Grupę IV ( dzieci 6 – letnie) prowadzi  mgr Sylwia Mędrek;

(nauczyciel wspomagający : mgr Małgorzata Frontczak)

W roku szkolnym 2019/2020 w grupie II będzie realizowana innowacja pedagogiczna pod nazwą ,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury – preorientacja zawodowa dzieci w wieku przedszkolnym”. Współautorką innowacji pedagogicznej jest Dorota Piechocka. Priorytetowymi celami działań innowacyjnych jest:

  • Poszerzanie zakresu wiadomości i doświadczeń o najbliższym środowisku społecznym,
  • Poznawanie funkcji i znaczenia różnych zawodów,
  • Przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych,

W bieżącym roku szkolnym w przedszkolu będzie realizowana drugi rok innowacja pedagogiczna pod nazwą ,, Wielka sztuka w małej sali – zajęcia artystyczne w przedszkolu z wykorzystaniem elementów metody Batii Straus, Marii  i Alfreda Kniessów, metody porannego kręgu, środków audiowizualnych oraz technik parateatralnych”. Celem działań innowacyjnych jest:

  • pobudzanie aktywności twórczej dziecka przy wykorzystaniu nowoczesnych technik plastycznych, aktywnych metod pracy z dziećmi, metod stymulacji polisensorycznej,
  • rozpoznawanie indywidualnych uzdolnień artystycznych i rozwijanie ich,
  • wspieranie aktywności, ciekawości i samodzielności dzieci,
  • wprowadzanie dzieci w świat sztuki dzięki nowatorskim metodom pracy, środkom audiowizualnym, technikom parateatralnym,
  • kształtowanie wrażliwości estetycznej.

Innowacja pedagogiczna skierowana jest do dzieci 4 letnich – Grupa II , jej autorką jest Aleksandra Dolacznyńska. Działania innowacyjne zostały zaplanowane na rok szkolny 2019/2020. Kolejny już rok realizujemy założenia Programu Przedszkole  Promujące  Zdrowie, Przedszkole Przyjazne Żywieniu i aktywności fizycznej   oraz działania w ramach projektu Szkoła Odkrywców Talentów. Systematycznie współpracujemy z przedszkolem partnerskim w Bad Muskau – realizujemy cyklicznie projekty polsko- niemieckie , które finansowane są przez Polsko –Niemiecką Współpracę Młodzieży Euroregion Sprewa- Nysa – Bóbr. Od 03.09.2018 r. rozpoczęła się realizacja projektu międzynarodowego ,,Transgraniczna Liga Mistrzów – wzmacnianie działań edukacyjnych po obu stronach Nysy Łużyckiej”. W drugim roku  realizacji tego projektu dzieci 6 – letnie będą uczestniczyć w różnorodnych działaniach , między innymi ,,Wymiany językowe”, ,, Sprechen Sie Deutch-  zajęcia językowe” ,,,Mali naukowcy”, ,,Spacery po Parku Mużakowskim”…

Włączamy się w ogólnopolskie  i regionalne projekty i kampanie – ,,Dzień Drzewa”, ,, Sprzątanie Świata”, ,,Cała Polska czyta dzieciom”, ,,Klimatolubne przedszkolaki”, ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury”, ,,Akademia Aqa Fresch…

Zapraszamy wszystkich do włączenia się w podejmowane przez przedszkole działania .