Rada Rodziców Przedszkole Miejskie

Plan Pracy Rady Rodziców PM
Regulamin Rady Rodziców PM
Wybory Rady Rodziców – Przedszkole

Na spotkaniu w dniu 21.09.2023 r. wybrana została Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół Publicznych Przedszkolu Miejskim w Łęknicy w następującym składzie: Pani Kinga Rusin – Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Patrycja Wypych – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Pani Izabela Madej – Sekretarz Rady Rodziców Na spotkaniu Rada Rodziców przyjęła Regulamin swojej działalności oraz Plan Pracy Rady […]

Plan Pracy Rady Rodziców PM
Regulamin Rady Rodziców PM
Wybory Rady Rodziców – Przedszkole

Na spotkaniu w dniu 22.09.2022 r. wybrana została Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół Publicznych Przedszkolu Miejskim w Łęknicy w następującym składzie: Pani Kinga Rusin – Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Emilia Chmura – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Pani Alicja Kwiatkowska – Sekretarz Rady Rodziców Na spotkaniu Rada Rodziców przyjęła Regulamin swojej działalności oraz Plan Pracy Rady […]

Plan pracy Rady Rodziców – Przedszkole
Regulamin Rady Rodziców PM
Wybory Rady Rodziców – Przedszkole

Na spotkaniu w dniu 22.09.2021 r. wybrana została Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół Publicznych Przedszkolu Miejskim w Łęknicy w następującym składzie: Pani Julita Jamza- Szik – Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Izabela Madej – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Pani Kamila Duziak – Sekretarz Rady Rodziców Na spotkaniu Rada Rodziców przyjęła Regulamin swojej działalności oraz Plan Pracy […]

Plan pracy Rady Rodziców – Przedszkole
Wybory Rady Rodziców – Przedszkole

Na spotkaniu w dniu 24.09.2020 r. wybrana została Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół Publicznych Przedszkolu Miejskim w Łęknicy w następującym składzie :     Pani Agnieszka Dobroczyńska – Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Julita Jamza Szik – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Pani Iwona Michalska – Sekretarz Rady Rodziców Na spotkaniu Rada Rodziców przyjęła Regulamin swojej działalności oraz Plan […]

Plan pracy Rady Rodziców – Przedszkole
Regulamin Rady Rodziców PM
Wybory Rady Rodziców – Przedszkole

  Na spotkaniu w dniu 26.09.2019 r. wybrana została Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół Publicznych Przedszkolu Miejskim w Łęknicy w następującym składzie: Pan Krzysztof Dziurewicz – Przewodniczący Rady Rodziców Pani Agnieszka Dobroczyńska – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Pani Kamila Kolwat – Sekretarz Rady Rodziców Na spotkaniu Rada Rodziców przyjęła Regulamin swojej działalności oraz Plan Pracy […]

Wybory Rady Rodziców – Przedszkole

Na spotkaniu w dniu 27.09.2018 r. wybrana została Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół Publicznych Przedszkolu Miejskim w Łęknicy w następującym składzie : Pan Krzysztof Dziurewicz – Przewodniczący Rady Rodziców Pani Agnieszka Dobroczyńska – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Pani Iwona Krawiec – Sekretarz Rady Rodziców Na spotkaniu Rada Rodziców przyjęła Regulamin swojej działalności oraz Plan Pracy […]

Regulamin Rady Rodziców PM
Plan pracy Rady Rodziców – Przedszkole