Aktualności

Ptasi monitoring

Tym razem tematyką zajęć były cele i założenia pionierskiego projektu answer4anser, prowadzonego pod opieką Fundacji Ochrony Głuszca, dotyczącego obrączkowania i monitoringu gęsi gęgawy – jedynego lęgowego gatunku dzikich gęsi w Polsce. Główna idea jaka przyświeca projektowi to jak najlepsze poznanie biologii, ekologii gęgawy oraz wszelkich innych aspektów jej życia. Uzyskanie i analiza takich informacji możliwe jest dzięki obrączkowaniu, telemetrii i obserwacjom znakowanych ptaków. Dynamiczny wzrost liczebności gęgaw, zmiany tras migracji, coraz większe koncentracje ptaków zimujących – to tylko niektóre z aspektów jej życia wymagające ciągłych badań. To kolejne już spotkanie w ramach programu „Ożywić pola”, które w ZSP w Łęknicy poprowadziła Justyna Górecka.

Tags