Aktualności

Przygoda z piosenką angielską – innowacja pedagogiczna obejmująca zakres wiedzy z języka angielskiego w klasach I-III – Patrycja Pytlowana

Głównym celem mojej innowacji jest:

1) Rozwinięcie u uczniów w wieku wczesnoszkolnym poczucia estetyki muzycznej;

2) Rozwinięcie u dzieci koncentracji oraz nawyku uważnego słuchania muzyki;

3) Uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego.

4) Integracja zespołu klasowego, budowanie więzi między nauczycielem a uczniem oraz przyspieszenie  rozwoju intelektualnego dziecka.