Aktualności

Przygoda z piosenką angielską I

Ćwiczenie leksyki, gramatyki, wymowy, akcentu i intonacji w języku angielskim poprzez śpiewanie piosenek;

  • Uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego.
  • Kształcenie inteligencji muzycznej, inter- i intrapersonalnej
    (nawiązanie do założeń programowych podstawy programowej dla nauczania zintegrowanego)
    oraz przyspieszenie tym samym rozwoju intelektualnego dziecka.
Tags