Aktualności

Projekt „Piłki za puszki”

Szkoła przystąpiła do projektu obejmującego działania z zakresu świadomości ekologicznej pod nazwą „Piłki za puszki”. Koordynatami projektu są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej I. Perczyńska, A. Dzierko oraz nauczyciel przyrody I. Przyślak. Projekt ma na celu zbiórkę opakowań aluminiowych, ze szczególnym uwzględnieniem puszek aluminiowych. W ramach współpracy Fundacja RECAL przygotowała i dostarczyła na stadion położony przy szkole specjalny pojemnik do zbiórki aluminiowych puszek po napojach. Zgniecione puszki aluminiowe należy wrzucać do żółtego pojemnika, który ustawiony jest na terenie boiska szkolnego. Boisko jest otwarte w godzinach od 8:00 do 15:00. Inne pojemniki znajdują się na terenie szkoły na parterze budynku. Za każde 15 kg zebranych puszek szkoła otrzyma piłkę. Zachęcamy serdecznie do udziału w projekcie.