Aktualności

Pasja – kreacja 2013

Zdolność do twórczego myślenia nie jest wyłącznie darem nielicznych jednostek, ale naturalną zdolnością wszystkich ludzi. Twórcze myślenie można rozwijać. Innowacja ,,Pasja -kreacja” zawiera ćwiczenia uaktywniające i rozwijające kreatywność i twórcze podejście do problemów. Uczniowie na tych zajęciach uczą się generowania oryginalnych pomysłów, niestereotypowego podchodzenia do problemów, wykorzystywania wyobraźni i fantazji w pracy umysłowej, szukania nowych, różnorodnych rozwiązań.

Program innowacyjny ,,Pasja, kreacja – twórcze myślenie” realizowany jest w ramach zajęć pozalekcyjnych dla uczniów uczęszczających na zajęcia terapii pedagogicznej z klas III – VI. Zajęcia odbywają się w przyjaznej atmosferze, a wiele ćwiczeń ma postać zabawy i gier.

Ćwiczenia są zróżnicowane, charakteryzują się tym, że odrywają uczniów od szkolnej codzienności, wprowadzają elementy humoru i relaksu, co niewątpliwie wpływa na atrakcyjność zajęć.

Tags