Aktualności

Park Nardowy Ujście Warty

Pozostając w temacie dzikich gęsi uczniowie ZSP w Łęknicy uczestniczyli w kolejnych zajęciach zorganizowanych przez Justynę Górecką w ramach programu „Ożywić pola”, którego tegorocznym bohaterem jest gęś gęgawa. Tym razem tematem przewodnim był leżący w zachodniej części kraju, w obrębie ujścia rzeki Warty do Odry, Park Narodowy „Ujście Warty”.
Jest to jedno z najważniejszych w Polsce miejsc pod względem ornitologicznym. Park jest unikatową na skalę europejską ostoją ptaków wodnych i błotnych. Żyje tu prawie 250 gatunków ptaków, z czego około 170 to gatunki lęgowe. Pośród tych gatunków znajduje się 26 zaliczanych do ginących w skali światowej, a kilkanaście znajduje się w polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Rozlewiska i łąki Parku Narodowego „Ujście Warty” to znaczące na mapie Europy miejsce dla ptaków – nie tylko w sezonie lęgowym, ale również podczas pierzenia. Tereny zalewowe są także ważnym miejscem wypoczynku tysięcy ptaków migrujących. Jesienią nadwarciańskie łąki obejmują we władanie gęsi, których jest wówczas zwykle 60 – 80 tys. (a maksymalnie nawet 200 tys.). W stadach arktycznych gęsi dominują gęsi zbożowe i dlatego też ptak ten został uznany za symbol Parku. Walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe Parku Narodowego „Ujście Warty” powodują, że jest on doskonałym miejscem do uprawiania różnych form ekoturystyki i zdecydowanie warty odwiedzin.

Tags