Aktualności

Pamiętnik transgranicznych spotkań – WYSPA JĘZYKOWA –

   10 października odbyło się kolejne spotkanie z cyklu” Porozumienie bez barier – Wyspa Językowa”. Przedszkolaki z Łęknicy corocznie w tym dniu obchodzą Dzień Drzewa; zaprosiły zatem „Piratów” z Bad Muskau do wspólnego świętowania. Na początku podczas zabaw rytmiczno-naśladowczych przypomnieliśmy sobie zwroty powitalne, których używamy w języku polskim i niemieckim. Podczas zabawy „Imię i gest” utrwaliliśmy słownictwo związane z prezentacją swojego imienia w języku sąsiada. Po podzieleniu się na trzy zespoły polsko-niemieckie dzieci przystąpiły do sadzenia jarzębin w ogrodzie przedszkolnym. Każda z grup nadała swojemu drzewku imię oraz złożyła dwujęzyczne przyrzeczenie ochrony drzew. Potem przedszkolaki (w parach – dziecko z Łęknicy i Bad Muskau) otrzymały pakiet zadań do wspólnego wykonania;

  • Ze zgromadzonego materiału przyrodniczego komponowały mandale
  • Z masy solnej lepiły figurki wg. własnego pomysłu
  • Przygotowywały ziemniaki do pieczenia w ognisku

Wspólne pląsy przy ognisku , zabawy chustą animacyjną , mające na celu utrwalenie słownictwa (części ciała, prawo, lewo) sprawiły dzieciom wiele radości. To spotkanie w pięknym jesiennym słońcu miało smak „ pieczonego ziemniaka”.