Aktualności

ORGANIZACJA ZAJĘĆ ZDALNEGO NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ŁĘKNICY

Zawieszenie na dwa tygodnie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.

Zgodnie z aktualnymi  informacjami od 26 października do 8 listopada br. uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej przechodzą na naukę zdalną. Przedszkole i klasy I-III szkoły podstawowej będą funkcjonowały bez zmian, nauka będzie odbywała się w systemie stacjonarnym. W zdalnym systemie nauczania lekcje będą odbywały się w czasie rzeczywistym ( zgodnie z planem lekcji)  z  wykorzystaniem aplikacji Classroom  oraz dziennika elektronicznego. W klasach zainstalowano system umożliwiający prowadzenie  zdalnych lekcji przy tablicy poprzez transmisję na żywo, z wykorzystaniem serwisu Google Meet (Classroom),  docelowo umożliwiający nauczycielom łatwe udostępnianie treści uczniom, zarówno werbalnych, jaki i zapisanych na tablicy.

 Nauczanie zdalne jest obowiązkowe, a zatem tylko usprawiedliwione przez Rodzica u Nauczyciela  bądź Wychowawcy  okoliczności, zwalniają Ucznia z  uczestnictwa w lekcji  w wyznaczonych przez nauczyciela formach i metodach pracy (dokładnie tak, jak to się odbywa podczas pracy w szkole) Obecność Ucznia odbywa się na podstawie obecności uczniów podczas lekcji on-line, a pobieranie materiałów i odsyłanie prac domowych, a także praca i odpowiedzi ustne podczas lekcji on-line są podstawą do klasyfikowania i wystawienia ocen.

 Ocenianiu podlega aktywność w czasie lekcji oraz prace odesłane nauczycielowi. Oceny wynikają z WSO określonych w Statucie Szkoły.

W czasie zajęć uczniowie obowiązkowo załączają kamerę w komputerze.

Uczeń otrzyma od nauczyciela danego przedmiotu link do lekcji, za pomocą którego będzie się logował, by uczestniczyć w lekcjach.

Komunikacja uczniowie – rodzice – nauczyciele odbywa się poprzez e-dziennik Librus, e-mail. Świetlica dla uczniów klas I-III funkcjonuje bez zmian, natomiast działalność świetlicy profilaktycznej dla uczniów klas IV – VIII od 26.10 2020r. do 08.11.2020 r. zostaje zawieszona.

Stołówka szkolna działa bez zmian – przygotowywane są posiłki dla dzieci z przedszkola oraz uczniów klas I -III. Uczniowie  klas IV -VIII, którzy dokonali wpłat za korzystanie z obiadów w miesiącu październiku, skorzystają z odpisów w kolejnych miesiącach.

Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z klas IV – VIII prowadzone będą stacjonarnie lub on – line (po uzgodnieniu z rodzicami). Uczniowie i rodzice będą mogli skorzystać z konsultacji z pedagogiem  szkolnym na terenie szkoły lub drogą elektroniczną w godzinach pracy specjalisty. Biblioteka szkolna czynna tak jak w dni nauki szkolnej.

Szkoła dla potrzeb nauczania zdalnego posiada do wypożyczenia komputery.

       W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną oraz pojawianiem się nowych komunikatów  proszę rodziców o śledzenie informacji.

Sławomira Marszałek

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy

Tags