Aktualności

Organizacja zajęć zdalnego nauczania- komunikat nr 2

ORGANIZACJA ZAJĘĆ ZDALNEGO NAUCZANIA

W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ŁĘKNICY

KOMUNIKAT NR 2

Zgodnie z ostatnimi informacjami, od poniedziałku , t.j. 9 listopada br. do 29 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkoły  podstawowej – uczniowie tych klas przechodzą na naukę zdalną. Do 29 listopada br. zostaje  przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV -VIII szkoły podstawowej.

W zdalnym systemie nauczania lekcje będą odbywały się w czasie rzeczywistym  (zgodnie z planem lekcji)  z wykorzystaniem  aplikacji Classroom  oraz dziennika elektronicznego. W klasach zainstalowano system umożliwiający prowadzenie zdalnych lekcji przy tablicy poprzez transmisję na żywo z wykorzystaniem serwisu Google Meet (Classroom), docelowo umożliwiający  nauczycielom łatwe udostępnianie treści uczniom, zarówno werbalnych,  jak i zapisanych na tablicy.

Nauczanie zdalne jest obowiązkowe, a zatem tylko usprawiedliwione przez Rodzica u Nauczyciela  bądź Wychowawcy  okoliczności, zwalniają Ucznia z  uczestnictwa w lekcji  w wyznaczonych przez nauczyciela formach i metodach pracy (dokładnie tak, jak to się odbywa podczas pracy w szkole). Obecność Ucznia odbywa się na podstawie obecności uczniów podczas lekcji on-line. Komunikacja uczniowie – rodzice – nauczyciele odbywa się poprzez e-dziennik Librus, e-mail.

Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolu pozostaje bez zmian.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna prowadzona jest w pełnym zakresie, w większości w formie telekonferencji.

Biblioteka szkolna  działa bez zmian.

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną oraz pojawianiem się nowych komunikatów proszę Państwa o śledzenie informacji.

Sławomira Marszałek

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy