Aktualności

Ojczyzna Duża i Mała

Tradycją naszej placówki jest pielęgnowanie pamięci o przeszłości i historii naszej ,,Ojczyzny Dużej i Małej”.

Zbliżają się dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań.
W bieżącym roku szkolnym Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy  włączył się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”.
Celem tej inicjatywy jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia. Kulminację tych aktywności zaplanowano na 25 października 2019 r. – ostatni piątek przed 1 listopada.
W ramach akcji „Szkoła pamięta” nasza placówka planuje :

► uporządkować i odwiedzić groby osób zasłużonych i cenionych w naszej łęknickiej społeczności;

► odwiedzić lokalne miejsca pamięci i zgłębić ich historię;

► zorganizować wśród rodziców zbiórkę zniczy i kwiatów;

► zapalić znicze w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej;

► posprzątać bezimienne i opuszczone groby,  udekorować te groby zebranymi zniczami i kwiatami;

► odwiedzić groby zmarłych nauczycieli i pracowników naszej placówki placówki.