Aktualności

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Gmina Łęknica  pozyskała w 2022 roku fundusze z Wieloletniego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, Priorytet 3. Zespół Szkół  Publicznych w Łęknicy otrzymał dofinansowanie w kwocie  18.750 złotych ( szkoła podstawowa : 12.000zł – środki z budżetu państwa; 3000zł – wkład własny organu prowadzącego; przedszkole : 3000 zł – środki z budżetu państwa ; 750 zł – wkład własny organu prowadzącego). Obok zakupu książek zaplanowano  działania , które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci młodzieży oraz wskazują  na współdziałanie zespołu szkół w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną.

Zaplanowano również zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej.

WIĘCEJ O PROGRAMIEhttps://www.gov.pl/…/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-…

Tags