Aktualności

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W czerwcu 2017 r. Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy  otrzymał dofinansowanie na zakup książek do biblioteki szkolnej. Za łączną kwotę 15 tys. zł. (12 000 zł z dotacji + 3 000 zł od organu prowadzącego szkołę). Księgozbiór szkolny wzbogacił się o  1046 nowych pozycji. Obok zakupu książek zaplanowano szereg inicjatyw promujących czytelnictwo w szkole, szereg działań wskazujących na współdziałanie szkoły w środowisku lokalnym, w tym z Miejską Biblioteką w Łęknicy. Koordynatorką programu jest pani Sabina Pietrzak.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, obok programu Książki naszych marzeń, jest drugim programem Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowanym przez naszą szkołę.

Zaplanowano następujące  działania:   (I semestr – rok szkolny 2017/2018)

W szkole podstawowej

 1. Przedstawienie teatralne dotyczące lektur szkolnych przygotowane przez uczniów z koła teatralnego.
 2. Zorganizowanie Wieczoru Poezji w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Poezji; edycja będzie poświęcona  J.Brzechwie.
 3. Poszukiwanie bajek z różnych krajów i kręgów kulturowych- raz, dwa razy w tygodniu czytamy dzieciom przebywającym w świetlicy. Dzieci po wysłuchaniu bajki rysują ilustracje kojarzące się z przeczytanym tekstem( rysowanie portretu bohatera, malowanie kolorowanek, lepienie z plasteliny, składanie papieru metodą origami).
 4. Zorganizowanie w okresie ferii zimowych akcji Czytanie nocą (uczniowie zostają w szkole na noc, a nauczyciele wybrani przez uczniów czytają im na głos). Towarzyszą temu konkursy plastyczne, słuchanie muzyki, zabawy ruchowe.
 5. Tworzenie kącików czytelniczych w różnych miejscach w szkole.
 6. Organizowanie wystaw: plastyczne.

W gimnazjum

 1. Poznawanie literatury młodzieżowej na zajęciach Czytelniczego  Klubu  Dyskusyjnego – całoroczne czytanie wybranych fragmentów utworów przez  uczniów gimnazjum.
 2. Zorganizowanie Wieczoru Poezji w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Poezji.
 3. Przeprowadzenie akcji czytania przedszkolakom (połączonej z inscenizacją przygotowaną przez uczniów z kółka teatralnego) w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci.
 4. Nauczyciele języka polskiego w gimnazjum poprowadzą projekty edukacyjne podsumowujące  pracę z lekturą, np.-wykonanie plakatu promującego książkę; -wykonanie przez uczniów prezentacji multimedialnej dotyczącej wybranej postaci literackiej; -inscenizacja lektur.
 5. Organizowanie wystaw:  okolicznościowe.

Zaangażowanie w realizację programu wszystkich uczniów szkoły, przedszkolaków, nauczycieli, rodziców oraz społeczność lokalną we współpracy z Miejską Biblioteką w Łęknicy poprzez:

 1. Zapraszanie  do czytania na głos rodziców, dziadków, przyjaciół – w ramach kampanii  Cała Polska czyta dzieciom.
 2. Spotkanie z rodzicami na temat wpływu czytania na rozwój dzieci.
 3. Przygotowanie Przewodnika po lekturach– przygotowany wspólnie przez rodziców, dzieci, nauczycieli.
 4. Prowadzenie lekcji otwartych (uczniowie gimnazjum)w  bibliotece miejskiej w zakresach: wiedzy o kulturze ,opis bibliograficzny(warsztaty),komiks(warsztaty).
 5. Organizacja debaty we współudziale Biblioteki Miejskiej w Łęknicy z udziałem uczniów, rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości nt. Rola książki w życiu dzieci – podsumowanie  pracy w zakresie edukacji i promocji czytelniczej.

Sławomira Marszałek