Aktualności

Międzynarodowy Dzień Demokracji

15.09.2023 Międzynarodowy Dzień Demokracji, to okazja ,by zapoznać młode pokolenie ze znaczeniem praw człowieka, wolności słowa. Uczniowie klasy 3a przekonali się, że przykładem demokratycznej społeczności może być właśnie szkoła. Dowiedzieli się co znaczy referendum i przeprowadzili wybory oddając swój głos na kandydatów do rady klasowej. Odwiedzili młodszych i starczych kolegów pytając o postulaty zmian w naszej szkole. Wszystkie propozycje zostały spisane i przekazane do dyrekcji szkoły. No cóż czekamy na ich realizację. Z pozdrowieniami wychowawca klasy Anna Zajączkowska, Magdalena Stankiewicz wraz z uczniami.

Tags