Aktualności

Lokalni artyści – Julita Jamza-Szik

Innowacja pedagogiczna przewidziana jest dla klas III gimnazjum, powstała po to, by przybliżyć uczniom sztukę współczesną oraz zintegrować ich z lokalnym środowiskiem. Pomóc im zrozumieć zawiłość sztuki i zrozumieć znaczenie. Podczas zajęć uczeń będzie rozwijał twórcze myślenie i umiejętność świadomego uczestnictwa w kulturze, pozna zagadnienia z zakresu historii sztuki w oparciu o kanon dzieł sztuki współczesnej XX i XXI wieku, podejmie próbę indywidualnej interpretacji dzieła sztuki; dokona indywidualnej interpretacji modelu różnymi środkami plastycznymi, w twórczy sposób rozwinie swoje umiejętności wykorzystując w tym celu bogactwo różnych środków plastycznych.