Aktualności

Innowacja „Eko twórca”

W klasach trzecich ma miejsce realizacja zajęć, które odbywają się w ramach  innowacji  „Eko twórca”. Nazwa innowacji związana jest z propagowaniem wśród  uczniów postawy proekologicznej i pokazaniem,  że poprzez działania plastyczno- techniczne można  wykorzystać  przedmioty uznane wcześniej za niepotrzebne. Jej głównym celem jest wyposażenie uczniów w określone wiadomości z zakresu edukacji przyrodniczej  i postawy oraz rozbudzenie potrzeby dbania o środowisko.
Wykorzystywanie przedmiotów uznanych za  niepotrzebne  było dla uczniów ciekawym a zarazem inspirującym do twórczości działaniem. Nadanie przedmiotom drugiego życia oraz oszczędne gospodarowanie materiałami plastycznymi jest bardzo aktualnym  wyzwaniem współczesnego świata.