Aktualności

LEKCJA ENTER

Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy bierze udział w projekcie „Lekcja: Enter”. Jest to  projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół , w ramach którego prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych i metodycznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).

Tags