Aktualności

Laboratorium wielkiej sztuki

Innowacja pedagogiczna przewidziana jest dla klas I gimnazjum i będzie realizowana podczas jednej godziny zajęć artystycznych raz w tygodniu w ciągu jednego roku szkolnego. Zachowuje cele kształcenia i umiejętności uczniów określone w podstawie programowej (Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji; Tworzenie wypowiedzi; Analiza i interpretacja tekstów kultury).

Tags