Aktualności

Laboratorium sztuki – Julita Jamza-Szik

Innowacja powstała po to, by przybliżyć uczniom życie i twórczość największych artystów. W I półroczu uczniowie zapoznają się w twórczością najwybitniejszych artystów XIX i XX wieku. Zdobyte informacje o twórcach i ich dziełach pomogą uczniom wykonać własne prace plastyczne inspirowane sztuką światową. Innowacja przewiduje stworzenie prac plastycznych opartych na materiałach i technikach, którymi posługiwali się autorzy prezentowanych dzieł, inne skupią się na tematach lub scenach, po jakie sięgali. Uczniowie stworzą afrykańskie maski, japońskie grafiki oraz obrazy i rzeźby artystów europejskich.

  W pierwszej kolejności uczniowie zapoznają się z biografią i założeniami twórczymi określonego artysty, np. Vincenta van Gogh. Następnie zostanie im przybliżona twórczość i na podstawie jednego z obrazów stworzą pracę plastyczną.