Aktualności

Krajowy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie

Przedszkole Miejskie

w Zespole Szkół Publicznych w Łęknicy

otrzymało

Krajowy Certyfikat

Przedszkola Promującego Zdrowie

Od roku 2009 Przedszkole Miejskie w Łęknicy realizuje szereg systemowych działań w zakresie edukacji zdrowotnej i przynależy do Krajowej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie oraz Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia w Europie. Jesteśmy jednym z niewielu przedszkoli w województwie lubuskim, uhonorowanym Krajowym Certyfikatem Przedszkola Promującego Zdrowie nadanym przez Ministra Edukacji i Nauki oraz Głównego Przewodniczącego Kapituły Krajowego Certyfikatu Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. To wyróżnienie nadawane jest za podejmowanie systemowych działań na rzecz poprawy zdrowia całej społeczności przedszkola.

Działania naszego przedszkola od wielu lat koncentrują się na propagowaniu zdrowego stylu życia, tworzeniu warunków sprzyjających ochronie zdrowia oraz umożliwiających aktywne uczestnictwo całej społeczności przedszkolnej w działaniach na rzecz zdrowia. Przyznanie Krajowego Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i stanowi formalne uznanie dla wysiłków naszej placówki realizującej długofalowe i systematyczne działania w zakresie promocji zdrowia. We wszystkie podejmowane przez przedszkole działania angażujemy nie tylko dzieci ale również pracowników niepedagogicznych, rodziców oraz całą społeczność lokalną. Bez zaangażowania wymienionych podmiotów nie byłaby możliwa realizacja wielu zróżnicowanych i atrakcyjnych działań w zakresie promocji zdrowia.

PODZIĘKOWANIA

Koordynatorzy Programu oraz  Grono Pedagogiczne składają szczególne podziękowania: Pani Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy za wsparcie merytoryczne oraz pomoc we wszystkich podejmowanych przez nas inicjatywach, całej społeczności przedszkolnej i lokalnej, a w szczególności Rodzicom za towarzyszenie nam w drodze do sukcesu, jakim jest uzyskanie Krajowego Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie.

Pismo – Ministerstwo Edukacji Narodowej

STR. 1

STR. 2

Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie

Tags