Aktualności

Kolejne sadzonki w remizie

Jednym z nadrzędnych celów programu „Ożywić pola” jest zakładanie nowych i pielęgnacja już istniejących remiz śródpolnych i śródleśnych. Remizy to zazwyczaj niewielkie powierzchniowo obszary pokryte drzewami, krzewami i inną roślinnością zapewniającą zwierzętom dziko żyjącym korzystne warunki żerowe i osłonowe w czasie rozmnażania oraz w okresach niekorzystnych warunków pogodowych. Zadrzewienia i zakrzewienia odgrywają kluczową rolę również w procesie kształtowania się tzw. ciągów ekologicznych dla zwierząt dziko żyjących, umożliwiając im bezpieczne przemieszczanie się, a także zapewniając miejsca noclegowania. Poza poprawą warunków bytowych zwierzyny zakrzewienia i zadrzewienia wykazują pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną naszych pól i lasów, poczynając od zapobiegania erozji gleb i podnoszenia poziomu wód gruntowych, a na łagodzeniu mikroklimatu kończąc.
Mając świadomość potrzeby istnienia remiz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Łęknicy, współpracujący z myśliwymi z WKŁ nr 331 „Cietrzew” Warszawa i leśnikami z Nadleśnictwa Lipinki, odnotowali kolejne przyrodnicze działanie na rzecz poprawy warunków bytowych zwierzyny. Dwudziesty czwarty marca uczniom klas młodszych, wspomaganych przez rodziców, upłynął pod hasłem: wzbogacanie remizy w kolejne sadzonki. Pracy było sporo, gdyż na powierzchni założonej w roku poprzednim remizy dosadzono 400 kolejnych sadzonek!! Wokół oczka wodnego, które znajduje się w centralnym punkcie remizy, uczniowie wyspowo sadzili krzewy owocodajne, tj. derenie śliwy, szakłaki oraz beryberysy. Zajęcia terenowe realizowane pod czujnym okiem Leśniczego z Leśnictwa Nowe Czaple – Grzegorza Rygla oraz Justyny Góreckiej z WKŁ nr 331 „Cietrzew” Warszawa zakończyły się ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.

Tags