Aktualności

Już uczniowie!

Kolejny rocznik dzieci został przyjęty oficjalnie do społeczności szkolnej naszej szkoły. Pasowanie na uczniów odbyło się 19 października w sali gimnastycznej, która została na tą okoliczność odświętnie udekorowana przez rodziców pierwszoklasistów. Na uroczystości zgromadzili się rodzice pierwszaków, przedszkolaki i uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły, a także zaproszeni goście. Przed ceremonią pasowania dzieci z klasy pierwszej zaprezentowały się w programie artystycznym – między innymi w tradycyjnym Polonezie. Zdały także swój pierwszy egzamin przygotowany przez prowadzących uroczystość uczniów klasy szóstej. Wobec reszty społeczności szkolnej oraz w obecności sztandaru szkolnego – symbolu wartości, którym hołduje nasza szkoła, pierwszoklasiści złożyli ślubowanie przyjmując obowiązki uczniów i przyrzekając godnie reprezentować naszą szkołę. Ślubowanie odebrała Dyrektor Szkoły – Pani Sławomira Marszałek, która dokonała pasowania pierwszoklasistów na uczniów. Nowi uczniowie zapisali się w księdze pamiątkowej szkoły składając w niej odcisk palca. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały okolicznościowe dyplomy i birety. Całość uroczystości zakończył występ artystyczny uczniów klasy czwartej. Ostatnią niespodzianką dla dzieci były prezenty od rodziców, wspólne zdjęcia i słodki poczęstunek przy kawie i herbacie.

I. Perczyńska