Aktualności

Język angielski, językiem multimediów i Internetu

Podstawą do napisania innowacji stała się chęć rozbudzenia w uczniach potrzeby pogłębiania wiedzy z zakresu języka angielskiego. Nauczanie języków obcych nabiera szczególnego znaczenia w obliczu zreformowanego systemu oświaty. Sprawdzian z języka angielskiego w podstawówce, rozszerzony egzamin z języka angielskiego w gimnazjum oraz nacisk ze strony pracodawców na znajomość języków obcych, wymuszają na nauczycielach obowiązek przygotowania uczniów nie tylko pod względem codziennej komunikacji, ale również pod względem umiejętności swobodnego poruszania się we wszystkich dziedzinach życia ustnie i pisemnie.

Tags