Aktualności

Jak rozróżnić gęsi w locie

Wiosna i jesień sprzyjają obserwacjom przelatujących przez nasz kraj gęsi z rodzaju Anser (popularnie zwanych „szarymi gęsiami”). W wielotysięcznych kluczach można spotkać: jedyną gniazdującą u nas gęgawę, ale także gęś zbożową, białoczelną, małą (białoczółka mniejsza) i berniklę kanadyjską. Rozpoznawanie poszczególnych gatunków nie jest umiejętnością łatwą, jednak uczniowie ZSP w Łęknicy podjęli się tego wyzwania. Elementy różnicujące, a także porównanie zauważonych cech do innych osobników przydatne jest przy obserwacji przemieszczających się kluczy, ale także w przypadku ptaków siedzących na ziemi. Na „gęsich” zajęciach uczniowie uczyli na jakie to właśnie elementy mają zwracać uwagę by móc właściwie zidentyfikować poszczególne gatunki dzikich gęsi. Po pierwsze to cechy sylwetki, jak i ubarwienie. Po drugie – informacja o głosie wydawanym przez ptaki. Należy również pamiętaj o różnicach pomiędzy ptakami młodymi i dorosłymi. Czy zajęcia te będą przyczynkiem do podjęcia przez uczniów obserwacji ptaków w terenie? Miejmy nadzieję, że tak. Lekcję przyrody przygotował i poprowadził nasz gość, Justyna Górecka.

Tags