Aktualności

INFORMACJA – Wypełnione Wnioski o przyjęcie dziecka do Zespołu Szkół Publicznych Przedszkola Miejskiego w Łęknicy

INFORMACJA DLA RODZICÓW !!!

Wypełnione Wnioski o przyjęcie dziecka do Zespołu Szkół Publicznych Przedszkola Miejskiego w  Łęknicy  na rok szkolny 2020/2021 oraz Zgłoszenia i Wnioski o przyjęcie dziecka do klas I – wszych Zespołu Szkół Publicznych  Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy  w Łęknicy proszę składać do specjalnej skrzynki  przy wejściu do budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ulicy Wojska Polskiego 19 A.

Ewa Sienkiewicz