Aktualności

Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

KOMUNIKAT

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 ze zm.) działalność edukacyjna i opiekuńczo-wychowawcza szkół i przedszkoli pozostaje ograniczona do 24 maja 2020 r.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wydał komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, w którym zostały zmienione terminy egzaminów.

Odbędą się one w dniach 16-18 czerwca 2020 roku:

  1. język polski- 16 czerwca 2020 r. (wtorek)- godz. 9:00
  2. matematyka- 17 czerwca 2020 r. (środa)- godz. 9:0
  3. języki obce nowożytne- 18 czerwca 2020 r. (czwartek)- godz. 9:00

Dodatkowy termin egzaminu- 7-9 lipca 2020 r. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych zostaną dostosowane do nowego harmonogramu egzaminów. Minister Zdrowia zastrzegł, że podane terminy egzaminów zostaną utrzymane, jeżeli sytuacja epidemiczna w kraju nie ulegnie gwałtownej zmianie.

Sławomira Marszałek

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych

w Łęknicy