Aktualności

Festyn Rodzinny

Dnia 7.06.2018 r. w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy odbył się Festyn Rodzinny, który organizowany jest corocznie przez Przedszkole Miejskie. Spotkanie integracyjne dzieci i rodziców pod hasłem „Dbamy o bezpieczeństwo” rozpoczęło się występami artystycznymi przedszkolaków. Wszystkie dzieci wręczyły swoim rodzicom wykonane własnoręcznie upominki. Na piknik przybyli młodzi strażacy z Dziecięcej Drużyny Pożarniczej z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębince, którzy wykonali pokaz ratownictwa drogowego z elementami udzielania pierwszej pomocy. W tym dniu odbyły się także pokazy tresury psów ratowniczych ze straży pożarnej. Zgromadzeni goście mieli okazję zobaczyć wóz strażacki z bliska. Łękniccy strażacy omówili elementy jego budowy, poprowadzili pogadankę oraz pokazali, w jaki sposób przeprowadza się akcję ratowniczą w przypadku wypadku drogowego. Na festynie oprócz dmuchańców, stoiska z poczęstunkiem, losów i innych atrakcji dla dzieci stanęło stoisko „Pierwszej Pomocy”. Nauczycielki przedszkola demonstrowały w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy przedmedycznej, a w tym: resuscytację krążeniowo-oddechową, pozycję boczną bezpieczną, sposoby bandażowania otarć, zadrapań, ran powierzchniowych i głębokich. Przedszkolaki otrzymały książeczki, kolorowanki oraz tekturowe telefony komórkowe, służące do nauki wybierania numeru ratunkowego. Rodzice natomiast ulotki dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Uczestniczące w festynie dzieci miały okazję także przejechać się wozem strażackim.