Aktualności

Sprawozdanie „Laboratoria Przyszłości”

FILM

Rok szkolny 2022/2023
ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA BRZECHWY W ŁĘKNICY

Zgodnie z założeniami planu pracy na rok szkolny 2022/2023 zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

  1. Spotkania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w celu omówienia i zaplanowania działań związanych z wykorzystaniem sprzętu znajdującego się w gabinecie „Laboratoria przyszłości”.
  2. W pierwszym semestrze miały miejsce następujące działania:

* doskonalenie umiejętności stawianie pierwszych kroków w dziedzinie druku 3 D,
* samokształcenie i wymiana uzyskanych wiadomości na forum grupy stworzonej na Messengerze i podczas spotkań,
* warsztaty i zajęcia, które miały za zadanie korzystanie  ze sprzętu znajdującego się w gabinecie wyposażonym w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”- zestawów Q-scout,
* zajęcia polegające na zapoznaniu z budową,  obsługą  drukarki 3D,
* projektowanie i wykonanie pierwszych wydruków na drukarce 3D,
* zajęcia z wykorzystaniem długopisów 3D,
* zaplanowanie zadań związanych z kształceniem multimedialnym tj. wykorzystaniem zestawów wprowadzających w nowoczesne technologie,
* dzielenie się informacjami i spostrzeżeniami w ramach  grupy na Messengerze  „Laboratorium Przyszłości Spleknica” , celem sprawniejszej współpracy,
* zapoznanie nauczycieli ze sprzętem multimedialnym znajdującym się w gabinecie 49 poprzez publikację informacji o wyposażeniu na grupie oraz publikowanie wydruków i projektów, które powstały w programie „TINKERTAD” na stronie szkoły oraz fb.,
* doskonalenie  umiejętności i poszerzanie wiadomości z zakresu obsługi drukarki 3 D ( np. nauka wymiany filamentu) ,
* dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem poprzez wymianę spostrzeżeń i nabytych umiejętności wśród  członków zespołu,
* omawianie artykułów związanych z używaniem drukarki 3D ,
* wymiana materiałów video zamieszczanych pod linkami  dotyczących obsługi sprzętu,
* wydruk pomocy dydaktycznych ( koski, pionki, elementy do gry dydaktycznej, medali),
* projektowanie i wydruk statuetek w kształcie sowy,
* wprowadzenie  zagadnień druku 3 D w  klasach młodszych podczas warsztatów i zajęć w ramach lekcji informatyki,
* wykorzystanie długopisów 3 d , zestawów Q-scout w klasach młodszych,
* napisanie innowacji „ Warsztaty z robotyki w szkole” uwzględniającej wykorzystanie zestawu robotów – konstruowanie ich i programowanie,
* realizacja innowacji „Doświadczanie przez programowanie” wykorzystującej roboty Dash i Doth,
* przystąpienie do projektu eTwinning „ Gra planszowa wydrukowana w 3D”,
*wykorzystanie wydrukowanych na drukarce medali przyznanych w konkursach szkolnych i klasowych,
* zorganizowanie wydarzenia pt.”Druk 3 D”w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania,
* nagranie sprawozdania w formie filmiku  z podjętych działań zmierzających do nabycia umiejętności druku 3 D i opublikowanie na stronie szkoły,
* propagowanie możliwości nabycia nowych umiejętności poprzez wykorzystanie wyposażenia znajdującego się w Laboratorium Przyszłości,
*wykonanie tablicy informacyjnej wprowadzającej w ideę programu „Laboratoria Przyszłości” ,
* wspomaganie nauczania wczesnoszkolnego – wydruk  pomocy dydaktycznych z drukarki 3D  (kostka, pionki do gry itp),
* propagowanie i rozpowszechnianie podejmowanych działań w ramach programu „Laboratorium Przyszłości” na stronie zespołu www.zspleknica.info oraz na szkolnym Fecebooku ,
*współpraca z rodzicami w zakresie wdrażania sprzętu multimedialnego.
Odpowiedzialni: nauczyciele
Opracował zespół w składzie:

Anna Dzierko  
Anna Czudec – Kubala
Julita Jamza –Szik
Wioletta Szreiber
Sylwia Czarny
Iwona Sułkowska