Aktualności

Łęknickie Przedszkolaki – Łęknickim Seniorom

Miejskie obchody Dnia Seniora zostały zorganizowane w salach Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Łęknicy w dniu 21 października 2017 r. Specjalnie na tę okazję przedszkolaki  z Grupy III i IV przygotowały program artystyczny  z wierszami, piosenkami i tańcami.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 16.00 i po powitaniu i złożeniu życzeń przez Pana Burmistrza Piotra Kuliniaka dzieci  zaprezentowały swoje umiejętności  – recytowały wiersze, śpiewały piosenki oraz przedstawiły układy taneczno- rytmiczne do muzyki.

Na zakończenie prezentacji  dzieci wszystkim Seniorom złożyły życzenia i zaśpiewały ,,100 lat”.