Aktualności

Dzień meteorologii i pogody

Światowy Dzień Meteorologii obchodzimy 23 marca, dla upamiętnienia powołania w 1950 roku Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej (WMO). Każdego roku obchody Światowego Dnia Meteorologii poświęcone są jednemu tematowi. Od kilku już lat tematy te koncentrują się wokół problemu globalnych zmian klimatu.
W ZSP w Łęknicy zwróciliśmy szczególną uwagę w tym dniu na zależność: pogody na świat zwierząt. Mróz, długa zima utrudnia zwierzętom dostęp do pokarmu i wody. Z drugiej strony, uporczywe upały powodują, że zwierzęta np. zdecydowanie później wychodzą na żer i wymagają częstszych kąpieli błotnych. Dzieci dowiedziały się również, że obserwując przyrodę możemy przewidzieć pogodę, a zmiana klimatu wpływa m.in. na lasy i ludzi. To były bardzo pouczające zajęcia!

Tags