Aktualności

Dwanaście miesięcy z życia gęgawy

Gęś gęgawa, ta najbardziej szara z szarych była po raz kolejny tematem spotkania myśliwej Justyny Góreckiej z uczniami SP w Łęknicy.  O budowie gęsi mówiono wprost, bo w ramach empirycznego poznawania przyrody do  dyspozycji uczniów był eksponat. Rozważano  także o migracjach, sejmikach, tokach czy pierzeniu. Dyskutowano o kluczach gęsi oraz kierunkach odlotów ptaków na zimowiska. Nie pominięto tematu budowania gniazd, klucia i wodzenia młodych, które są zagniazdownikami. Ciekawym sposobem zaprezentowania rocznego cyklu gęgawy było przyporządkowanie przez uczniów  istotnych momentów z życia gęsi przedstawionych na fotografii do cyklu przyrody. Niebawem kolejne zajęcia!

Tags