Aktualności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej

Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy

Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.zspleknica.info zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ( DZ.U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji ( UE) 2018 /1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego  i Rady ( UE) 2016 /2102   w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 2023-03-30

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zspleknica.info .

Deklaracja dostępności

Raport walidacji

Tags