Aktualności

Budowy gniazda nastał czas

Luty i marzec to czas wielkich powrotów gęsi z zimowisk. W czasie przelotów w różnych miejscach Polski można spotkać wielotysięczne stada gęsi, wśród których możemy spotkać gęgawy, gęsi zbożowe oraz gęsi białoczelne. Ogromne klucze gęsi to znak że nadchodzi wiosna.
Gęgawy należą do ptaków najwcześniej przystępujących do lęgów w naszym kraju. Rozpoczynają one budowę gniazda często już pod koniec lutego, a czasami nawet w połowie tego miesiąca, najwięcej jednak par rozpoczyna gniazdowanie w kwietniu. W szerokich, podtopionych szuwarach, najczęściej trzcinowych, budują swoje gniazdo w postaci dość sporego kopca. Na terenach zalewowych, np. nad dolną Wartą, często gniazdują na głowiastych wierzbach lub żeremiach bobrowych. Gęgawa składa od 5 do 8 jaj, które wielkością zbliżone do jaj gęsi domowej. Po około 28 dniach wysiadywania wykluwają się pokryte oliwkowo-żółtym puchem pisklęta.
Uczniowie podjęli się niezwykle trudnego zadania stworzenia miejsca lęgowego, które preferuje gęgawa. W oparciu o bardzo licznie zgromadzone w klasie elementy roślinności, w postaci: siana, suchej trawy, gałęzi i liści drzew oraz pierza budowali gniazda. Uczniowie podzieleni na cztery grupy w oparciu o instrukcję wykonania gniazda dla gęgawy, fotografie oraz posiadaną wiedzę stworzyli gniazda, które stanowią autentyczne odzwierciedleniem tych spotykanych w naturze. Zajęcia te okazały się strzałem w dziesiątkę i bardzo się uczniom podobały.

Tags