Aktualności

Aktywna muzyka – Julita Jamza-Szik

Innowacja pedagogiczna przewidziana jest dla klasy IVb szkoły podstawowej i będzie realizowana podczas jednej godziny lekcyjnej muzyki raz w tygodniu w ciągu jednego roku szkolnego. Zachowuje cele kształcenia i umiejętności uczniów określone w podstawie programowej. Innowacja powstała po to, by poszerzyć lekcję muzyki o taniec i jego różne formy, Zumbę fitness, dramę, improwizację ruchową. Podczas jej trwania uczniowie zapoznają się z licznymi układami ruchowymi, choreografiami i będą aktywnie bawić się przy muzyce z użyciem różnych kolorowych akcesoriów (chusteczki, wstążki, woreczki gimnastyczne, hula hopy, bum bum rurki, piłeczki, pałeczki itp.)