Aktualności

,,Pierwszy rok za nami”

W dniu 26.09.2018 roku w Zespole Szkół Publicznych w Łęknicy odbyła się uroczysta inauguracja projektu polsko – niemieckiego ,,Transgraniczna Liga Mistrzów – wzmocnienie innowacyjnych oddziaływań edukacyjnych po obu stronach Nysy Łużyckiej”. Od tego dnia minął już rok i przyszedł czas na podsumowanie naszych działań.

W projekcie uczestniczy Zespól Szkól Publicznych w Łęknicy, przedszkole ,szkoła podstawowa oraz Świetlica z Bad Muskau. W ramach 4 obszarów: zajęcia językowe, sportowe, ekologiczne i artystyczne odbyło się wiele ciekawych i inspirujących działań:

  1. Działania językowe :Rozpoczęliśmy spotkaniem integracyjnym czyli wspólnym polsko-niemieckim festynem. W wydarzeniu wzięli udział wszyscy organizatorzy projektu: przedstawiciele Urzędu Miasta w Łęknicy i Bad Muskau, dyrektorzy placówek edukacyjnych, które biorą udział w projekcie (Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy, przedszkole Kindertageseinrichtung „Bergpiraten“ z Bad Muskau, Grundschule Bad Muskau i świetlica Hort Bad Muskau), nauczyciele z tych placówek, rodzice oraz uczniowie i przedszkolaki.  W ciągu całego roku szkolnego cyklicznie odbywały się zajęcia: w przedszkolu. ,,Wyspa językowa”, „Bajkomania”, lekcje języka niemieckiego a w szkole: lekcje j. niemieckiego oraz kurs dla dorosłych uczestników projektu. Każde z tych działań miało na celu naukę języka partnerów poprzez zabawę, wspólne przebywanie, naukę języka obcego w sposób wielozmysłowy. Utworzyliśmy dwie sale multimedialne- jedną w przedszkolu i jedną w szkole. Doposażenie gabinetów w pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny wzbogaciło ofertę edukacyjną szkoły i było inspiracją do kreatywnego działania w poznawaniu języka niemieckiego.
  2. Nauka języka niemieckiego poprzez sport ma liczne korzyści zdrowotne: aktywność fizyczna wpływa korzystnie na kondycję naszych dzieci, umożliwia budowanie swobodnej atmosfery procesu uczenia się języka obcego, pomaga pozbyć się napięć emocjonalnych ,zapewniając dobre samopoczucie. To działanie dotyczyło pogłębienia nauki języka obcego w praktyce poprzez zajęcia sportowe .Rozpoczęliśmy już we wrześniu od polsko-niemieckiego meczu piłki nożnej rodziców. Wspólnie z grupą niemiecką uczestniczyliśmy w zajęciach sportowych w ramach ,,Transgranicznej Lekkoatletycznej Ligi Sportowej”-w ciągu 6 popołudniowych turniejów uczniowie szkoły oraz grupa piłkarzy z niemieckiej drużyny piłkarskiej intensywnie ćwiczyła, rywalizowała w meczach koszykówki, siatkówki i starych polskich grach np. zbijaka. W przedszkolu odbyły się derby sportowe- wspólne polsko-niemieckie rozgrywki. W ramach działania sportowego powstała nowa bieżnia, która mamy nadzieję będzie służyła nam i oczywiście społeczności lokalnej wiele lat.
  3. Zajęcia ekologiczne. Cykl zajęć ma na celu tworzenia okazji do poznania rzeczywistości przyrodniczo-ekologicznej poprzez wspólne obserwowanie, odkrywanie i eksperymentowanie. Na półmetku projektu zrealizowaliśmy lekcje o Łuku Mużakowa, uczestniczyliśmy w zajęciach z dyplomowaną zielarką w ramach zajęć ,,Dzikie zioła”. W następnym roku czekają nas spacery z przewodnikami, plener malarski w parku czy projekt ,,Zwierzęta na brzegu”
  4. Działania artystyczne mają na celu przygotowanie dzieci do świadomej i wartościowej aktywności artystycznej, upowszechnianiu wiedzy dotyczącej różnych form artystycznych i przygotowaniu uczniów na ich odbiór. Niemieccy przyjaciele przygotowali dla nas dwa projekty-„Nasza Nysa” i „Tydzień kolorów” a zwieńczeniem i podsumowaniem był „Kolorowy Dzień”. Dzieci z naszej szkoły wspólnie z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Bad Muskau poznawali techniki malarskie, wykorzystując różne materiały tworzyli przepiękne wytwory. Uczniowie poznawali nazwy kolorów w języku polskim i niemieckim za pomocą zabawy. Mieli również możliwość poznania miast Bad Muskau i Łęknicy przy wykorzystaniu aparatu pokazując ich kolory. Ostatni dzień był swoistym świętem kolorów-wystawa prac pokazała jak można pobudzić wyobraźnię dzieci .Ich kreatywność zadziwiła nas dorosłych.

Jeszcze wiele działań przed nami, wiele wspaniałych  chwil, wiele rozpoczętych przyjaźni, które mamy nadzieję pielęgnować. Już teraz planujemy, rozmawiamy ze stroną niemiecką jak należy przeprowadzić zajęcia, żeby przynosiły optymalne korzyści dla naszych dzieci. Czekamy na wrzesień, aby pełną parą ruszyć z następnymi wyzwaniami.