Aktualności

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa SP

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Łęknicy

Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy  w Łęknicy złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”  – Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2. Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie .
Kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa przypisanych do Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Kierunek interwencji 3.2. wyniosła 12.000,00 zł. Wysokość finansowego wkładu własnego organu prowadzącego wyniosła 3 000 ,00 zł.
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 15 000,00 zł

Udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa ma na  celu:

 • rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez promowanie i wspieranie czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły ;
 • współdziałanie w środowisku lokalnym ,w tym z biblioteką publiczną.

W związku z przystąpieniem Zespołu Szkół Publicznych Szkoły Podstawowej

 1. J. Brzechwy w Łęknicy do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,

w roku szkolnym 2022/2023, zaplanowano następujące  działania:

 1. Wystawa książek różnych autorów pt. „Autor dla Ciebie”- biblioteka szkolna.
 2. Festiwal książki w ramach Światowego Dnia Książki. Edycja poświęcona literaturze historycznej, w tym historii Polski XX wieku.
 3. Konkursy organizowane przez nauczyciela bibliotekarza:

„Konkurs Pięknego Czytania”, ”
„Mój ulubiony bohater literacki”,
„Czy znasz wiersze Jana Brzechwy”,
„Ulubione wiersze Jana Brzechwy”( Patron szkoły),
„Świat baśni”,
„Nasze lektury”.

 1. Organizowanie wystaw na terenie biblioteki: plastyczne, okolicznościowe. Dotyczą min. Patrona szkoły, J. Brzechwy, Patroni kolejnych lat wybrani przez Sejm RP.

5. W ramach zajęć z uczniami biblioteka szkolna promuje książki poprzez gry i zabawy biblioteczne. Niektóre z nich to:

„Do kogo należą te przedmioty?”,
„Czy znasz tych pisarzy?”,
„Literacka rewia mody”,
„Magiczne miasta pisarzy”.

 1. Przedstawienie teatralne dotyczące lektur szkolnych przygotowane przez uczniów.
 2. Zorganizowanie Wieczoru Poezji w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Poezji: edycja będzie poświęcona Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu.
 3. Poszukiwanie bajek z różnych krajów i kręgów kulturowych – raz, dwa razy w tygodniu czytamy dzieciom przebywającym w świetlicy. Dzieci po wysłuchaniu bajki rysują ilustracje kojarzące się z przeczytanym tekstem( rysowanie portretu bohatera, malowanie kolorowanek, lepienie z plasteliny, składanie papieru metodą origami).

4.Tworzenie kącików czytelniczych w różnych miejscach w szkole.

 1. Przeprowadzenie akcji czytania przedszkolakom (połączonej z inscenizacją przygotowaną przez uczniów ) w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci  .
 2. Udział w II Międzynarodowej edycji VI Ogólnopolskiej Akcji „Przerwa na czytanie”- bicie rekordu w czytaniu na przerwie.

Nauczyciele języka polskiego prowadzą projekty edukacyjne podsumowujące  pracę z lekturą, np.
-wykonanie plakatu promującego książkę;
-wykonanie przez uczniów prezentacji multimedialnej dotyczącej wybranej postaci z utworu pt. „Kamienie na szaniec”;
-inscenizacja lektur :”Dziady” cz. II  , „Mały Książę”.
Zaangażowanie w realizację programu wszystkich uczniów szkoły, nauczycieli, rodziców oraz społeczność lokalną we współpracy z Miejską Biblioteką w Łęknicy poprzez:

 1. Zapraszanie do czytania na głos rodziców, dziadków, przyjaciół – w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.
  2. Spotkanie z rodzicami na temat wpływu czytania na rozwój dzieci.

3. Przygotowanie „Przewodnika po lekturach” wspólnie przez rodziców, dzieci i nauczycieli.

 1. Prowadzenie lekcji otwartych (uczniowie klas VII i VIII )w bibliotece miejskiej

w zakresach: wiedzy o kulturze, opisbibliograficzny(warsztaty), komiks(warsztaty).

 1. Udział uczniów w spotkaniach autorskich w Bibliotece Miejskiej w Łęknicy.
 2. Organizacja debaty we współudziale Biblioteki Miejskiej w Łęknicy z udziałem uczniów, rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości nt. „Rola książki w życiu dzieci”- podsumowanie całorocznej pracy w zakresie edukacji i promocji czytelniczej.
 3.  Zorganizowanie wystawy w holu Urzędu Miejskiego w Łęknicy prezentującej podejmowane działania w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.