Aktualności

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w naszym przedszkolu

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Zespół Szkół Publicznych Przedszkole Miejskie w Łęknicy złożyło wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu wieloletniego –

 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”  –Priorytet 3

Kierunek interwencji 3.1. Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego.

 Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i nasza placówka otrzymała 3.000.00 zł na zakup książek i realizację działań promujących czytelnictwo.

Kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa przypisanych do Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”Kierunek interwencji 3.1. wyniosła 3.000,00 zł.

Wysokość finansowego wkładu własnego organu prowadzącego wyniosła 750 ,00 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 3.750,00 zł

Udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa ma na  celu rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez promowanie i wspieranie czytelnictwa wśród wychowanków naszego przedszkola.

Na rok szkolny 2022/2023 zaplanowane zostały różnorodne działania:

 • Wyeksponowanie w każdej sali ,,kącików czytelniczych”– częste zmiany ekspozycji książek, wymiana, uzupełnianie kącików w nowe pozycje książkowe,
 • Organizację ,,Poranków z książką”– codzienne czytanie książek przez nauczycieli we wszystkich grupach wiekowych,
 • Kontynuację działań w ramach  ,,Klubu czytających rodziców” – cotygodniowe czytanie książek przez rodziców we wszystkich grupach wiekowych,
 • ,,Uczniowie przedszkolakom” – wizyty uczniów w przedszkolu – czytanie przez nich wybranych książek dla dzieci,
 • Konkursy plastyczne organizowane przez nauczycieli poszczególnych grup – ,,Mój ulubiony bohater” , ,,Moja ulubiona bajka”, ,,Moja własna książka” – prezentowanie prac dziecięcych w szatniach , wystawach dla rodziców, stronie internetowej zspleknica.info,
 • Inscenizacje teatralne dla przedszkolaków– przygotowywanie przedstawień, teatrzyków dla dzieci na podstawie literatury dziecięcej ( nowo zakupionych i przeczytanych książek) w powiązaniu z ekspresją muzyczną , plastyczną , ruchową , językową i logopedyczną,
 • ,, Przedszkolaki też czytają” –  projektowanie działań w przedszkolu  prezentujących umiejętności  czytania – straszaki czytają maluchom- wykorzystanie nowo zakupionego księgozbioru,
 • ,,Rodzinne popołudnia z książką – ,,Wędrująca książka” – proponowanie -wypożyczanie rodzicom książek do przeczytania ich w domu- tworzenie albumów zrealizowanych zadań i prezentacja ich w kącikach dla Rodziców,
 •  Proponowanie -wypożyczanie rodzicom książek do przeczytania ich w domu,
 • Spotkania z rodzicami ( pedagogizacja Rodziców ) – „ Bajka lekiem na zło” – zastosowanie bajek terapeutycznych jako metody na wyciszenie , relaksację , odreagowanie napięcia  – forum wymiany doświadczeń związanych z czytaniem i książką dziecięcą – 4 spotkania po 1 w każdej grupie wiekowej,
 • Udział dzieci 6 – letnich w projekcie ,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury – Czytamy razem z Małym Misiem”, którego celem jest rozwijanie czytelnictwa przez

przedszkole we współpracy z rodzicami. Zachęcanie do codziennego czytania dzieciom w domu w towarzystwie Małego Misia – przewodnika przedszkolaków po świecie literatury,

 • Przybliżanie dzieciom sylwetek polskich klasyków literatury zorganizowanie ,,Tygodnia z Janem Brzechwą”, ,, Tygodnia z Danutą Wawiłow” – prezentowanie dorobku literackiego  zakończonych wystawą prac plastycznych,
 • Zorganizowanie proseminarium edukacyjnego dla dzieci, nauczycieli, rodziców z  wykorzystaniem zakupionych przez przedszkole książek,
 •  Udział w akcji „Łańcuszek czytelniczy” propagowanej przez społeczność portalu Facebook, mającej na celu rozpowszechnianie czytelnictwa wśród najmłodszych,
 • Zintensyfikowanie współpracy z biblioteką szkolną oraz biblioteką  publiczną działającą w Miejskim Ośrodku Kultury ( wymiana informacji o wszelkich działaniach , wydarzeniach promujących czytelnictwo w przedszkolu , bibliotece szkolnej oraz bibliotece publicznej),
 • Organizowanie wycieczek do biblioteki szkolnej oraz do biblioteki publicznej w Miejskim Ośrodku Kultury,
 • Poznanie pracy bibliotekarza ,zapoznanie ze sposobem funkcjonowania bibliotek, celami jakie pełnią w środowisku lokalnym, wyposażeniem, zasadami korzystania z książek oraz normami zachowań społecznych obowiązujących w bibliotekach,
 • Oglądanie  filmów edukacyjnych  – np. ,,Jak powstaje książka”, …
 • Czytanie książek w bibliotekach – czytanych przez pracowników bibliotek, przez zaproszonych gości ( seniorów, pracowników różnych instytucji, stowarzyszeń… ),
 • Odwiedziny biblioteki z rodzicami – wyznaczenie dni dla rodziców, którzy chcieliby zapisać się do biblioteki publicznej,
 • Zorganizowanie w bibliotece szkolnej oraz publicznej wystawy prac plastycznych  ,, Moja ulubiona książka”,
 • Włączanie do realizacji projektu ,,Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury -Czytamy razem z Małym Misiem” osób związanych z przedszkolem ( władze miasta, przedstawicieli grup zawodowych, przedstawicielkę grupy MAC S.A) z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz aktualnymi wytycznymi GIS,
 • Uczestnictwo w spotkaniach czytelniczych on-line z autorką projektu ,,Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”,
 • Udział przedszkolaków w  spotkaniach  z autorami książek dla dzieci – Grzegorz Kasdepke,
 • Rodzinny piknik z książką – przedszkolna impreza plenerowa w Parku Belwederskim– wymiana dziecięcych księgozbiorów, bajeczne rozrywki dla najmłodszych, namiot czytelniczy, wykorzystanie zakupionych pozycji książkowych do wspólnego czytania,
 • Zorganizowanie wystawy w holu Urzędu Miejskiego w Łęknicy prezentującej podejmowanie działań w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.