Transgraniczna Liga Mistrzów

Derby sportowe

,,Derby sportowe”  odbyły się w dniach 9 – 11 października 2018 r. Polscy uczniowie zaprosili swoich niemieckich przyjaciół do wspólnej zabawy. Każdy dzień rozpoczynaliśmy od rozgrzewki prowadzonej przez uczniów. Nie były to tylko ćwiczenia schematycznie powtarzane – ich zadaniem była integracja grupy oraz nauka języka przyjaciół. Każdy dzień był starannie przygotowany przez nauczyciela wychowania fizycznego. […]

Polsko – niemiecki mecz rodziców
Inauguracja projektu – Transgraniczna Liga Mistrzów
Porozumienie bez barier – Immersja językowa

Transgraniczna Liga Mistrzów – wzmocnienie innowacyjnych oddziaływań edukacyjnych po obu stronach Nysy Łużyckiej PLSN.03.01.00-08-0072/17 ,,Porozumienie bez barier – Immersja językowa” Zadanie 1/2 – Wyspa językowa- zanurzenie w języku niemieckim  – wspólne polsko- niemieckie zajęcia dla grupy przedszkolnej   Spotkanie 1  – 5 września 2018r grupa dzieci 25 – osobowa grupa dzieci 6-letnich z przedszkola w […]

Międzynarodowy Festyn Rodzinny Święto Hortensji – 01.09.2018 r. – Bad Muskau

Transgraniczna Liga Mistrzów – wzmocnienie innowacyjnych oddziaływań edukacyjnych po obu stronach Nysy Łużyckiej PLSN.03.01.00-08-0072/17 ,,Transgraniczna Liga Mistrzów … – informacje z przedszkola” Międzynarodowy Festyn Rodzinny Święto Hortensji – 01.09.2018 r. – Bad Muskau      Staramy się, aby nasze łęknickie przedszkolaki wyrosły na ludzi śmiałych, dobrze radzących sobie w życiu, mających dobry kontakt z otoczeniem, ludzi […]

Wzmocnienie innowacyjnych oddziaływań edukacyjnych po obu stronach Nysy Łużyckiej

Transgraniczna Liga Mistrzów – wzmocnienie innowacyjnych oddziaływań edukacyjnych po obu stronach Nysy Łużyckiej PLSN.03.01.00-08-0072/17 ,,Transgranicza Liga Mistrzów – wzmocnienie innowacyjnych oddziaływań edukacyjnych po obu stronach Nysy Łużyckiej”. Podstawowe  informacja o projekcie Tytuł/ nazwa projektu: ,,Transgraniczna Liga Mistrzów – wzmocnienie innowacyjnych oddziaływań edukacyjnych po obu stronach Nysy Łużyckiej” Oś priorytetowa programu: Edukacja transgraniczna Partner Wiodący – […]

Kolejne spotkanie robocze z partnerami z Niemiec

Dnia 27 sierpnia 2018r. odbyło się kolejne spotkanie robocze z partnerami z Niemiec. Omówione zostały szczegóły spotkań wrześniowych projektu polsko-niemieckiego pod nazwą „Transgraniczna Liga Mistrzów – wzmocnienie innowacyjnych oddziaływań edukacyjnych po obu stronach Nysy Łużyckiej”. Realizacja projektu rozpocznie się 3 września 2018r., a podpisanie umowy partnerskiej nastąpi 26 września 2018 r. w trakcie festynu „ Poznajmy […]

Spotkanie partnerskie
Transgraniczna Liga Mistrzów
Transgraniczna Liga Mistrzów