Aktualności

Transgraniczna Liga Mistrzów

Dnia 27 lutego 2018r. podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Współpracy INTERREG Polska- Saksonia 2014-2020 podjęto decyzję o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „ Transgraniczna Liga Mistrzów- wzmocnienie innowacyjnych oddziaływań edukacyjnych po obu stronach Nysy Łużyckiej”, numer wniosku PLSN.03.01.00-08-0072/17.

 W związku z tym w dniu dzisiejszym tj. 19.03.br. w Urzędzie Miejskim w Łęknicy odbyło się oficjalne spotkanie partnerskie przedstawicieli miast Łęknicy i Bad Muskau, podczas którego omówione zostały szczegóły dotyczące realizacji projektu oraz rozdzielone zostały zadania pomiędzy poszczególnych partnerów projektu.