Kalendarz roku szkolnego

3 września 2018r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

podstawa prawna: – § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

23 – 31 grudnia 2018r.
Zimowa przerwa świąteczna

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

14 - 27 stycznia 2019r.
Ferie zimowe

Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019r.
Wiosenna przerwa świąteczna

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie w  sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

21 czerwca 2019r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

22 czerwca - 31 sierpnia 2019r.
Ferie letnie

podstawa prawna:  3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Ważne daty

Egzamin gimnazjalny
Egzamin gimnazjalny 10 - 12 kwietnia 2019r.

Ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

 1. część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
 2. część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 z zakresu matematyki – godz. 11:00
 3. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek) na poziomie podstawowym – godz. 9:00 na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.); § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.).

Egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty 15 - 17 kwietnia 2019r.

Ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

 1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Podstawa prawna:art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

31 maja 2019r. ( piątek)
Dzień Dziecka

Rady pedagogiczne

Rady pedagogiczne:
2018 - 2019

 • 31 sierpnia 2018r. – Rada pedagogiczna organizacyjna
 • 14 września 2018r. – Rada pedagogiczna programowa
 • 7 stycznia 2019r.- Rada klasyfikacyjna
 • 8 stycznia 2019r. – Rada podsumowująca
 • 17 czerwca 2019r. – Rada klasyfikacyjna
 • 18 czerwca 2019r. – Rada podsumowująca

Rady szkoleniowe

listopad, kwiecień

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami
Terminy

6 września 2018r.
6 grudnia 2018r. ( do 7 grudnia powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych).
10 stycznia 2019r.
7 marca 2019r.
17 maja 2019r. ( do 17 maja powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych)

Dodatkowe dni wolne

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych zarządzenie nr 17/2018

Dodatkowe dni wolne

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2 listopada 2018r, 2 maja 2019r.,

10 kwietnia 2019 r.,11 kwietnia 2019 r., 12 kwietnia 2019 r.-egzamin gimnazjalny

15 kwietnia 2019 r.,16 kwietnia 2019 r., 17 kwietnia 2019 r.-egzamin ósmoklasisty