Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Absolwenci

Procedura badania losów absolwentów

Email Drukuj PDF

Procedura badania losów absolwentów

w Zespole Szkół Publicznych Gimnazjum w Łęknicy

W ramach procesu badawczego losów absolwentów, ustala się następującą procedurę:

1. Stworzenie bazy danych absolwentów.

2. Monitorowanie losów absolwentów jest przewidziane po ukończeniu gimnazjum.

3. Narzędziem monitorowania losów absolwentów jest ankieta, analiza dokumentów, listy z wybranymi szkołami przez uczniów, informacje zwrotne ze szkół zgodnie z art. 16 ust. 6 b Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), wywiad z wychowawcami, pedagogami szkolnymi, dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych, a także absolwentami i ich rodzicami.

4. Monitorowanie losów absolwentów pozwoli uzyskać odpowiedzi na pytania:

W jakich szkołach ponadgimnazjalnych absolwenci kontynuują naukę?

W jakim stopniu, wiedza i umiejętności zdobyte w gimnazjum umożliwiają im wybór dalszej drogi kształcenia ?

5. Podejmowanie przez Dyrekcję Szkoły działań w ramach realizacji potencjalnych wniosków. Działania te realizują wskazane osoby na podstawie decyzji Dyrektora Szkoły.

6. Wyniki i informacje o losach absolwentów udostępniane są osobom i podmiotom wskazanym przez Dyrektora Szkoły.

LAST_UPDATED2 Więcej…